Rixhajk 2019

Verksamhetsplan 2021-2022

Verksamhetsplanen visar vägen

Verksamhetsplanen är som en karta som visar vägen fram för Scouternas verksamhet under 2021-2022. Den beskriver mål som vi vill uppnå och vad vi ska göra för att kunna nå målen. Utan en karta är det lätt att gå vilse, särskilt om man är många som ska nå fram till samma mål. Därför är det viktigt att ha en verksamhetsplan, så att alla går åt samma håll.

Vi bestämmer tillsammans hur vår karta ska se ut och vilka mål vi vill nå. Men Scouterna har tagit fram förslag på mål. På stämman ska vi bestämma om förslagen är bra eller om de bör justeras på något sätt.

Målen är satta utifrån Scouternas strategi för åren 2015-2025, omvärlden och vårt nuläge. Målen finns för att se till att vi driver verksamhetsutvecklingen i rätt riktning, samtidigt som vi stärker Scouternas varumärke. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att förverkliga målen – hela verksamheten i hela landet. Beroende på var i Scouternas verksamhet vi finns, utifrån våra olika uppdrag i organisationen bidrar vi tillsammans till måluppfyllelsen i rörelsen. Tillsammans sätter vi vår rörelse ännu mer i rörelse.

STYRELSENS RIKTNING

Styrelsen har stakat ut en riktning som vi ska gå tillsammans. Ledord på vägen ska hjälpa oss komma ihåg vad som är viktigt i allt vi gör. Den kommande verksamhetsperioden är det implementering och kommunikation.
Riktningen är att:

  • Vi fortsätter att fokuserat jobba med att växa som rörelse.
  • Vi gör scouting i nya former för att bredda vår medlemsbas.
  • Vi tryggar upp vår ekonomi genom flera oberoende intäktskällor.
  • Vi driver utveckling i projektform och genom stora event, till exempel
  • Vi möjliggör och lyfter fram det i vår verksamhet som gör skillnad i samhället lokalt och globalt.
  • Vi ökar vår synlighet för att associeras med spänning, utveckling och gemenskap genom att tydliggöra ledarskap, inkludering, att vi är en viktig samhällsaktör och att vi numera är en insamlingsorganisation.

SAMHÄLLSUTMANINGAR

För att kunna rita upp en verklighetstrogen karta och sätta rätt mål måste vi förstå vår omgivning. Sverige och världen står inför flera stora utmaningar: Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Utanförskapet likaså. Demokratin är hotad och stillasittande framför skärmar gör att både barn och unga rör sig för lite. Dessutom behöver planeten räddas.

Här kan Scouterna bidra på många plan och vi gör det redan – varje dag. Vi har mer än hundra års erfarenhet av att bygga självkänsla och självförtroende hos barn och unga. Vi utbildar ledare i alla åldrar och står ständigt upp för inkludering, mångfald och allas lika värde. Dessutom lär vi barn och unga om demokrati och att ta hand om jorden.

Det ska vi fortsätta med hjälp av vår gemensamma karta, Verksamhetsplanen 2020-2021!

STRATEGIOMRÅDEN OCH MÅL

Scouterna har tre strategiområden för 2015-2015:

A. Scouterna utvecklas till förebilder
B. Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte
C. Fler ska få uppleva scouting

För att kunna skapa, utveckla och driva verksamhet som förflyttar scoutrörelsen mot visionen inom de tre strategiområdena behöver ett antal förutsättningar också finnas på plats. Förutsättningarna finns därför med som en del av verksamhetsplanen.

D. Förutsättningar

Utifrån dessa områden har vi satt förslag på mål. Det är dessa vi röstar om på Scouternas stämma. Som komplement till förslagen på mål har vi tagit fram exempel på hur målen kan uppnås. Dessa är endast exempel och inget vi beslutar om på stämman.

Här kommer två filmer som ger ytterligare bakgrund.

Denna film tar upp  vilka utmaningar världen står inför och är från World Economic Forum i Davos.

I denna film hör vi kända röster (Alice Bah Kuhnke, Ewa Thalén Finné, Gustav Fridolin och Anders Hansen) prata om Scouternas betydelse och hur vi kan möta utmaningarna.

Här nedan, under strategiområdena, kan du läsa om målen som vi ska besluta om under stämman.

Du har möjlighet att påverka genom att diskutera proposition 1, om verksamhetsplanen, i VoteIt från och med den 9 november. Där kan du lägga yrkanden om det är något som du tycker borde ändras i målen.