globe-2491982_1920

Agenda 2030: Väsentlighetsanalys

Talare: Erika Pihl

Datum: Onsdag 25 november

Tid: 18.00 – 19.00

 

Klicka här för att komma till Zoom-rummet>>

Hur kan du och din scoutkår bidra till Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling? På detta lär tillfälle/ labb vi bekantar oss med Agenda 2030, dess bakgrund och syfte samt testar på en metod som du och din kår kan använda för att ringa in vad ni kan/ska satsa på för att för att uppnå målen i Agenda 2030.