Valberedningen presenterar & frågestund

Tisdag den 24 november kl. 19.00 – 20.00

Talare: Valberedningen

 

Valberedningens presenterar sitt förslag och det finns tillfälle att ställa frågor till både valberedningen och de som föreslås till ny styrelse.

 

Här är en film där några av förslagen presenteras