Upplev 2019 Foto- Erik Ardelius 6

Tryggare rum. Verktyg för inkludering i ungdomsverksamhet.

Talare: Annika Heikkinen och Sara Björk författare till den nyutkomna boken ”Tryggare rum- verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten”

Datum: Måndag 23 november

Tid: 19.00 – 20.00

Vill du som ledare medverka till att deltagare i din scoutkår ska känna sig tryggare och mer inkluderad i gruppen?
Syftet är att ge verktyg till dig som ledare att skapa en scoutverksamhet som är ett tryggare rum. Ett tryggare rum är ett rum där du möts med respekt och ges möjlighet att vara med på lika villkor. Verktygen bygger på ett normkritiskt förhållningsätt där du som ledare får syn på normer som begränsar och stänger ute. Vi kommer att titta på berättelser från ungdomsverksamhet där kränkningar har skett för att arbeta med hur en skulle ha kunnat göra istället för att förhindra att dessa kränkningar ska ske. Vi kommer testa på några verktyg för reflektera tillsammans kring normer och vilka konsekvenser exkluderande normer kan få. Därefter lägger vi på verktyg som kan användas för att skapa en tryggare verksamhet.