MS_WSJ_20110804_4407

Träna upp ditt civilkurage

Talare: Sara Björk från Sensus Studieförbundet och Annika Heikkinen från Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr

Datum: Måndag 23 november

Tid: 18.00 – 19.00

Önskar du också att du skulle bli bättre på att ingripa mot orättvisor, diskriminering och kränkningar?
Var med och prova på att öva och experimentera med olika tekniker i hur en kan ingripa i situationer med maktmissbruk, orättvisa, rasism och diskriminering. I träningen arbetar vi med realistiska situationer som ofta uppstår i vardagen. Det kan vara härskartekniker, homofobiska, rasistiska eller sexistiska uttryck i skolan. Genom träning utvecklar du en kortare reaktionsförmåga, lär dig bemästra olika typer av tekniker och blir därmed rustad att ingripa i flera olika typer av situationer. Träning ger färdighet.