Bekräftelse av revisionsbyrå

I enlighet med Scouternas stadgar §5.12, utser styrelsen en revisionsbyrå som ska bekräftas av Scouternas stämma.

 

Styrelsen föreslår stämman

att bekräfta valet av Grant Thornton som Scouternas revisionsbyrå med Micael Schultze som huvudansvarig revisor.