2018 års verksamhet

En av uppgifterna för Scouternas stämma är att fatta beslut om det föregående stämmoårets verksamhet (årsredovisningen för detta år är redan godkänd och beslutad om under förvaltningsmötet 2019).

GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Se bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2018.

Styrelsen föreslår stämman

att  godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 och lägga den till handlingarna.

 

 

2019 års verksamhet och ekonomi

En av uppgifterna för Scouternas stämma är att fatta beslut om föregående års ekonomi och verksamhet.

GODKÄNNANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Se bilaga 2 Årsredovisning 2019 inkl Revisionsberättelse och bilaga 3 – Verksamhetsberättelse 2019.

Styrelsen föreslår stämman

att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 och lägga dem till handlingarna.