Här kan klicka dig fram i till de olika delarna i handlingarna och se innehållet direkt i webläraren, anpassat till mobil och surfplatta, och utan att behöva ladda ner dem som pdf-filer.

Inledning >>

Mötesformalia >>

Förhandlingsordning >>

2018 års verksamhet samt 2019 års verksamhet och ekonomi >>

Fastställande av balans- och resultaträkning >>

Propositioner från Scouternas styrelse >>

Motioner från medlemmar med svar från styrelsen >>

Valberedningens förslag >>

Bekräftelse av revisionsbyrå >>

Stämmospråk – en lätt guide till tunga ord >>