nathaliemalic-8009285

Schema Demokratijamboree

Vi öppnar upp VoteIT redan från 9 november och från och med lördag 21 november är självaste stämman igång. Nedan kan du se när de olika punkterna i dagordningen behandlas och när du som ombud ska rösta samt vilka programpass du kan ta del av som ombud eller observatör/ övrig deltagare.

Här hittar du detaljerat hela schemat för stämman som pdf:
Schema stämman >>

Här hittar du schema med överblick över allt som händer under Demokratijamboree (med förbehåll för att vissa ändringar kan ske):
Storschema Demokratijamboree 2020 >>

SÖNDAG 22 NOVEMBER

midnatt - kl 08.00

VoteIT är öppet för diskussioner gällande punkt 1-7 i dagordningen

kl 09.00 - 18.00

Röstning gällande punkt 1-7 i dagordningen är öppen i VoteIT (för ombud)

MÅNDAG 23 NOVEMBER – FREDAG 27 NOVEMBER

Start kl 08.00 den 23 november och slutar den 27 november kl 19.00

23 nov - 27 nov

VoteIT är öppet för diskussioner gällande punkt 8-21 i dagordningen

TISDAG 24 NOVEMBER

LÖRDAG 28 NOVEMBER

kl 09.00 - 12.00

Beredningsgrupper i Zoom (för ombud)

kl 14.00

Huvudförslag presenteras i VoteIT.

KL 18.00 - FRAMÅT

VoteIT är öppet för omröstning för ombud.

SÖNDAG 29 NOVEMBER

midnatt - kl 15.00

VoteIT är öppet för omröstning för ombud.