Scouterna livestream hund

Livesändningar

Få mer info inför stämman

Vid fyra tillfällen under oktober månad har du möjlighet att möta personer från Scouternas ledning som guidar dig pedagogiskt och tryggt igenom de olika handlingarna och beslutsunderlagen inför vår digitala Demokratijamboree 21-29/11. Detta är alltså tillfällen när du både får möjlighet att lyssna, men också att tala genom att ställa just dina frågor och ge uttryck för dina tankar och funderingar.

Med dessa sändningar vill vi helt enkelt verka för att du som ska vara ombud på stämman, eller deltagare för den delen, får en god kunskap och ökad medvetenhet inför de beslut vi ska fatta på stämman. Vi hoppas också att dessa forum skall bidra till att skapa ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt, för vi i Scouterna brinner för att värna och vårda det demokratiska systemet.

Och en sak till. Om du inte har möjlighet att vara med så var lugn. Vi kommer att spela in sändningarna och publicera sen på webben så att du kan ta del av innehållet när det passar dig som bäst!