Upplev 2019 Foto- Erik Ardelius 7

Kreativ terminsplanering - gör ditt terminsprogram bättre och roligare

Talare: Catharina Paulcén och Sara Blomberg

Datum: Lördag 21 november

Tid: 14.00 – 15.00

Klicka här för att komma till Zoom-rummet>>

 

Få tips och verktyg för hur du tillsammans med dina ledarkollegor kan arbeta med terminsplaneringen på ett kreativare sätt. Hur kan du dra nytta av scouternas målspår och metod och samtidigt återanvända delar av den planering du tidigare gjort?

 

Anslut helst via dator, papper och penna, och gammalt terminsprogram.

 

Här är dokument som du kan behöva ladda ner till passet:

En aktivitet – 14 målspår

Frågekort – utan spel

Mall för kreativ terminsplanering

Metodkort – utan spel

Målspårskort – utan spel