Scoutforum-LW-9486

Ideellt forum - Inställt

Passet är inställt torsdag 26 november.

Vi ser över möjligheterna att genomföra passet under helgen.

 

Talare: JanOlof Nordström, ideellt forum

Datum: Torsdag 26 november

Tid: 19.00 – 20.00

 

Välkommen på en workshop där vi tillsammans reflekterar över olika vägar att skapa hållbart ideellt engagemang i en organisation. Passet leds av JanOlof Nordström samordnare på Ideellt Forum. Ideellt Forum är ett nätvärk som vill verka för hållbart ideellt engagemang inom Svenska Kyrkan.