Linnea Wedelin - Arrangemangsledarträff 2020 10

Google- eller Microsoftintegrering med Scoutnet

Talare: Carl Bjelksjö

Datum: Söndag 22 november

Tid: 12.00 – 13.00

 

Klicka här för att komma till Zoom-rummet>>

 

Länkar som presenterades i passet:

http://www.techsoup.se

https://github.com/Scouterna

https://support.scouterna.se