foervaentningar1

Förväntningar

Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte

Varför?

”Grunden i scoutrörelsen är mötet scouter emellan och mellan scouter och ledare! I alla våra möten upplever den enskilda scouten en verksamhet som är så bra att den inte kan tänka sig något roligare, mer spännande eller mer utvecklande. Scouten är delaktig i att skapa den verksamheten och stöttas av ledare som känner sig trygga och förberedda”.
Ovanstående text är från Scouternas beslutade strategi >>

Film

 

Mål

 • 8 av 10 scouter har roligt och utvecklas på Scouterna.
  Källa: Exitundersökning 2020 visar att 53 procent av spårarna slutar bland annat därför att de inte har roligt, det är stökigt i gruppen, inte lär sig något nytt eller inte får nya kompisar i sin scoutverksamhet.
 • 70 procent av våra ledare och frivilliga upplever att de har ett hållbart engagemang där de får kraft och energi.
  Scouterna har idag ca 10 000 aktiva ledare.

Exempel – hur kan vi nå dit?

 • Ta fram aktiviteter och scoutledarutbildningar som riktar sig mot vuxna/ledare som kan inspirera, ge kunskap och utveckla ledarskapet.Vi fortsätter utveckla och förenkla vår plattform för onlinekurser.
 • Erbjuda Anpassat ledarskap i workshopsformat. Peppa kårerna att ta del av den webbaserade utbildningen.
 • Vi arbetar med att öka viljan att utvärdera scoutmötena och ger tips på verktyg för detta. Använda programgruppens kortlek och implementera den!
 • Se till att sprida introduktionsguiden för nya ledare bland kårerna. Hålla workshops som utgår från introduktionsguiden.
 • Ledardagar på regional nivå, öppet hus eller utfärder för bara ledare som vi ordnar tillsammans med distrikten och möjligtvis Scouternas folkhögskola.
 • Ta fram en workshop som handlar om hur kåren kan motivera sina ideella och hur de kan arbeta med ett hållbart engagemang.
 • Genom att föra in nya erfarenheter och internationella scoutupplevelser i ett ledarteam tror vi att det blir roligare att vara scoutledare, och roligare att vara scout.
 • Efter 10 år av implementering är det dags att göra en uppföljning kring hur programmet har tagits emot i rörelsen. Under 2021-2022 tar vi reda på vad som är styrkorna i programmet och vad som kan förbättras eller behöva kommuniceras på andra sätt, för att på bästa sätt bidra till rolig scoutverksamhet.

Ovanstående exempel är framtagna av personer med ett nationellt uppdrag inom Scouterna, ideella och anställda tillsammans.