1P0A2408

Förutsättningar

Med rätt förutsättningar klarar vi det

Varför?

För att kunna skapa, utveckla och driva verksamhet som förflyttar scoutrörelsen mot visionen inom de tre strategiområdena (Scouterna ska utvecklas till förebilder, Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte och fler ska få chansen att uppleva scouting) – behöver ett antal förutsättningar också finnas på plats. Förutsättningarna skapar en bas från vilken scoutkårer, distrikt och Scouterna nationellt kan utvecklas inom de tre områdena. Förutsättningarna finns därför med som en del av strategin.

Mål

 • 80 procent av kårerna upplever att processer och stödsystem underlättar det lokala arbetet.
  Källa: Kårenkäten 2020
 • 15 procent av våra ovillkorade medel kommer från insamling och försäljning.
  Källa: Budget 2021/2022

Exempel – hur kan vi nå dit

 • Hålla genomgångar om vilket stöd som finns för kåren. Konsulenterna kan hänvisa till var kårerna kan hitta mer information om var de olika stödfunktionerna finns.
 • Vi fortsätter utveckla och förenkla vårt medlemssystem, så att ledare och scouter får det lättare att genomföra administrativa uppgifter, anmäla sig till evenemang och hantera sina uppgifter. Erbjuda relevanta digitala verktyg som underlättar scoutverksamheten och tar bort administrativa bördor, t ex verktyg för närvarorapportering, automatiska SMS- och maillistor och ett mer användarvänligt Scoutnet.
 • Att vara kvicka och hjälpsamma mot både intern och extern organisation. Att ifrågasätta, förenkla processer och utveckla nya stödsystem inom främst ekonomi, men även vara behjälpliga med utbildning och liknande där det finns behov.
 • Ny, enklare, bättre och snyggare hemsida. Genom att utveckla hemsida och övrig kommunikation bidrar vi till bättre förutsättningar för alla medlemmar i Scouterna att ta del av material, information och så vidare. Processer blir enklare och kårerna kan ta del av mer stöd om det blir enklare för dem att hitta det.
 • Insamlings- och sponsorsarbete bygger på ett starkt varumärke. Vi ska driva varumärkesarbetet (ny varumärkesundersökning sker 2020) och arbetet att genomföra associationsförflyttningen som vi vill göra sker med start under dessa år, bland annat genom att tydliggöra ledarskap, inkludering, att vi är en viktig samhällsaktör och att vi numera är en insamlingsorganisation.
 • Vi fortsätter undersöka möjligheter för att genomföra uppdragsutbildningar.
 • Shopen är till för våra medlemmar. Det ska vara enkelt att handla, sortimentet ska vara relevant, en av de mest besökta sidorna i shopen är märkesordningen – fler infosidor på shopen exempelvis lager-på-lager och så vidare kommer bidra till service för medlemmarna. Shopen ska göra regelbundna kundundersökningar och återbäringar till kårerna.

Ovanstående exempel är framtagna av personer med ett nationellt uppdrag inom Scouterna, ideella och anställda tillsammans.