scout-astronauter-forebilder-1700x350

Förebilder

Scouterna ska utvecklas till förebilder

Varför då?

Jo, för att Scouterna förbättrar världen! Vi gör det genom att varje person som deltar i scoutverksamhet blir redo för livet, utvecklas till sin fulla potential och blir en aktiv världsförbättrare. Kraften i att alla scouter – var och en för sig, och alla tillsammans – utvecklas och tar aktiv del i samhällsutvecklingen är ostoppbar. Den lilla handlingen får ringar på vattnet som förflyttar berg. Vi är föregångare i stort och smått och vi är stolta över det!”

Ovanstående text är från Scouternas beslutade strategi >>

Film

Strategiområde A: Scouterna utvecklas till förebilder from Scouterna on Vimeo.

Mål

 • Scouterna som organisation ska bidra med en stabil plattform som barn och unga kan luta sig mot och hjälpa dem att höja sina röster för att bli lyssnade på. Scouterna ska underlätta och driva påverkansarbetet för att skapa en bättre värld. På så sätt vågar fler barn och unga säga sin mening och bidra.
  Källor: Lägereldsrapporten 2020, 1 av 10 upplever att politiker lyssnar på barn.

Kårenkäten 2020: 2 av 10 medlemmarna upplever att de kan påverka demokratiska beslut inom Scouterna. 8 av 10 upplever att de kan påverka inom den egna kåren.

 • 75 procent av Sveriges politiska beslutshavare på alla nivåer, till exempel kultur- och fritidsförvaltningar, regioner, riksdag tycker att scoutverksamheten bidrar positivt till det egna samhället och stöttar verksamheten efter bästa förmåga.
  (Detta mäter vi inte idag, men kommer att mäta på riksnivå 2022.)

Exempel – hur kan vi nå dit?

 • Genom att implementera projektet Världsförbättrarna.
 • Definiera Scouteffekten, mät, utvärdera och kommunicera utanför rörelsen.
 • Ge stöd till kårerna att tala om för andra att de gör bra saker.
 • Förebildskampanjer i sociala medier.
 • Se till att det finns välfungerande scoutkårer i varje kommun och öppna nya scoutkårer med hjälp av nystartskonsulenter.
 • Satsa på inkluderingsprojekt som exempelvis Open up och Funka olika i friluftslivet.
 • Jamboree21 ska bli världens första klimatpositiva jamboree.
 • Fortsätta att utveckla Trygga möten och utbildning inom frågor som psykisk ohälsa, ledarskap, kränkningar och barns rättigheter – för att ledare ska få mer verktyg och kunskap.

Ovanstående exempel är framtagna av personer med ett nationellt uppdrag inom Scouterna, ideella och anställda tillsammans.