Scoutforum-LW-9219

Flickscouting och flickor i scouting – då och nu

Talare: Fredrik Mandelin, Scouternas Folkhögskolas styrelse, Bodil Formark, forskare, Camilla Lindquist, tidigare styrelseledamot i WAGGGS världsstyrelse.

Datum: Lördag 21 november

Tid: 15.00 – 17.00

Välkommen till ett samtal om tjejer, flickor, kvinnor och scouting. Varför hade svenska flick- och pojkscouter separata förbund, varför gick de ihop och hur ser det ut ute i världen? Vad var och är könsseparerad scoutverksamhet, vad händer när den blir könsintegrerad, och vad kan vi lära oss för svensk scouting nu och i framtiden?

 

Här finns lite mer att fördjupa sig i efter passet: