fleruppleva1

Fler

Fler ska få chansen att uppleva scouting

Varför?

”Vi vet att scouting förändrar liv och vill därför att allt fler får chansen att uppleva världens bästa fritid – Scouting! Vi växer genom att vi präglas av mångfald, både i vilka vi vänder oss till och är öppna för men också i att det finns en mångfald i sätten att bedriva scouting. Bland föräldrar är vi en av de mest eftertraktade fritidsaktiviteterna för deras barn”.

Ovanstående text är från Scouternas beslutade strategi >>

Film

Mål

 • Vi ökar tillväxttakten, genom att befintliga kårer växer med 3 procent per år och genom att öka antalet scoutverksamheter* med 100 st. ​Källa: Medlemsstatistik 2019 växte Scouterna med 2,6 procent.
  * Ny verksamhet till exempel i form av en avdelning eller scoutgrupp, i områden ​ där vi inte är eller där det är högt tryck.
 • 5 000 barn och unga som inte är scouter får en scoutupplevelse.​
 • 45 procent av alla  föräldrar kan tänka sig Scouterna som en aktivitet för sin 8-åring (jämfört med nu: 35 procent).​
  Källa: Novus varumärkesmätning 2018​

Exempel – hur kan vi nå dit?

 • Arbeta med att implementera Growth-mindset i hela verksamheten.  Motivera varför detta är viktigt att växa och hur alla bidrar.
 • Fortsätta att rekrytera ledare. Få fler utmanare och roverscouter att vilja bli ledare.
 • Ta fram ett friluftsdagskoncept som skolor kan använda. Se till att de kopplar till läroplanen. Detta ligger inom ramen för projektet Äg din Natur.
 •  Anställa nystartskonsulent som får särskilt uppdrag att arbeta med andra organisationer. Starta upp samarbeten med 5 organisationer/år. Uppgift att också stärka vårt samarbete med befintliga organisationer som till exempel SOSF.
 • Se över hur du kan vara medlem på olika sätt. Skapa flexibilitet i medlemskapet.
 • Stötta kårerna att bli bättre på kommunikation till föräldrarna. Förklara vad barnen lär sig på Scouterna. Föräldrabrev till föräldrarna när barnet registrerar sig i Scoutnet.
 •  Genom att rekrytera ledare som har flyttat till Sverige, men som har egen scoutbakgrund från sitt hemland, kan vi öppna upp kårerna till att ta till sig nya sätt att göra scouting –oavsett om det handlar om lekar, övningar eller traditioner.
 •  På Jamboree22 är alla välkomna, både de som redan är scouter, och de som vill åka på läger för första gången. Vi kommer att arbeta aktivt för att locka deltagare som idag inte är scouter, främst genom samarbeten med andra organisationer, kommunala verksamheter, boenden etc.

Ovanstående exempel är framtagna av personer med ett nationellt uppdrag inom Scouterna, ideella och anställda tillsammans.