scouter_går_på_skogsstig_på_jamboree17

Frågor och svar

Här samlar vi olika frågor kring Demokratijamboree 2020

Var anmäler jag mig och hur länge kommer anmälan att vara öppen?

Du kan anmäla dig som ombud och deltagare ända fram tills att stämman öppnar 21 november. Du gör det genom att maila till demokratijamboree@scouterna.se. Det är gratis att delta. Du behöver vara anmäld som antingen ombud eller deltagare för att kunna ta del av mötet i VoteIT.

Kommer jag behöva sitta vid datorn en hel vecka?

Nej, det kommer du inte behöva. Påverkanstorg, omröstningar och liknande kommer vara öppna i VoteIT under flera dagar och du kommer då kunna gå in via en digital enhet, när du vill. Exakt när och hur detta är tänkt att hända hittar du mer om i handlingarna, under rubriken ”Förhandlingsordning”.

Vem är det som måste anmäla sig till Demokratijamboree 2020?

Vill du delta som ombud så behöver du anmäla dig till stämman. Det är för att du som ombud ska kunna delta i diskussioner och omröstningar.

Vill du delta på stämman som deltagare/åhörare behöver du också anmäla dig för att kunna vara med och diskutera.

I anmälan anger du om du är ombud eller deltagare. Du kan anmäla dig fram till att stämman startar 21 november. Anmäl dig genom att maila till demokratijamboree@scouterna.se >>

Vill du bara delta på programpass så behöver du inte anmäla dig.

Kommer det att kosta att delta på Demokratijamboree och Scouternas stämma 2020?

Det kostar ingenting att delta på Demokratijamboree och Scouternas stämma. Varken som ombud, deltagare eller om man bara vill vara med på en workshop!

Kommer jag som deltar på Demokratijamboree 2020 att få ett märke?

Ja, alla som anmält sitt i Scoutnet kommer att få ett märke hem med posten.
Om du som deltagit på något av våra programpass vill ha ett märken, behöver du maila demokratijamboree@scouterna.se

Skriv då ditt namn och din adress.

Varför ställer ni om Demokratijamboree 2020 och Scouternas stämma till att bli helt digital?

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rådande situation kring covid-19 så ser vi inte att vi kan genomföra Demokratijamboree 2020 och Scouternas stämma på ett säkert sätt på plats i Västerås.

Jag är ingen teknisk person, hur ska jag kunna vara med?

Mötet kommer att ske i VoteIT. Här kan du läsa mer om hur det funkar >>
Vi kommer även att ha teknisk support tillgänglig innan och under stämman. Känner du dig ändå osäker, kanske du kan ta hjälp av en kompis i scoutkåren.

Vilka program kommer vi att använda oss av?

Stämman kommer att hållas i VoteIT, och programpass kommer att hållas i Zoom. Det kan förekomma till exempel livesändningar i andra plattformar.

Kommer det finnas ett program med workshops och liknande trots att det blir digitalt?

Ja! Många av de planerade workshopsen och föreläsningarna kan genomföras även digitalt. Flera av dem kommer dessutom kunna spelas in så att du kan se dem efteråt. Programmet hittar du här >>

Nu när Demokratijamboree och Scouternas stämma 2020 blivit digitala, behövs funktionärer?

Jajemensan! Vi behöver fortfarande ett helt gäng funktionärer för att göra arrangemanget möjligt. Vi är i behov av funktionärer till beredningsgrupperna och till den tekniska supporten m.m. Redan nu kan du skicka in din intresseanmälan. Läs mer under Var funktionär >>

Hur lägger jag ett motion/förslag till stämman?

Sista motionsdatum var 20 augusti. Du är välkommen att skicka motioner till Scouternas stämma 2022!

Hur många ombud kan min kår skicka?

Scouternas stämma består av ombud som företräder scoutkårer. Alla scoutkårer med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Som kårens medlemsantal räknas i detta avseende det totala antalet medlemmar per den 31 december föregående verksamhetsår. Scoutkårer som anslutits under året då stämman hålls har rätt att utse ett ombud oberoende av medlemsantal.

Läs mer om detta i Mandatfördelning Scouternas stämma 2020 >>

Har du fler frågor? Maila demokratijamboree@scouterna.se

Blir det inte jättestora lokalkostnader för de lokaler som varit bokade?

Nej, fram till den sista augusti har vi kunnat avboka lokalerna utan några kostnader.

Vi har bokat ett rum på Aros Congress Center för vår kår/distrikt, behöver jag göra något?

Har du bokat ett rum på ACC så behöver du inte göra något, alla rum blir automatiskt avbokade.