Rixhajk 2019

Bli en ännu tryggare scoutledare med hjälp av våra webbkurser.

Talare: Hanna Bata

Datum: Tisdag 24 november

Tid: 18.00 – 19.00

Länk till Zoom-mötet här >>

Passet är för dig som ännu inte kommit igång att gå våra webbutbildningar. Här berättar vi om utbildningarna och hjälper dig att sätta igång. Ha gärna tillgång till både mobil och dator.