nature-941214_1920

Barn i behov av särskilt stöd

Talare: Atle Svanberg

Datum: Torsdag 26 november

Tid: 18.00 – 19.00

 

Klicka här för att komma till Zoom-rummet>>

I nästan alla kårer finns det scouter som behöver någon form för extra stöd. Det kan vara scouter som har en diagnos som t.ex. ADHD eller autismspektrumtillstånd. I detta seminariet får du några nycklar till att bättre förstå dina scouter och hur du kan anpassa verksamheten så alla känner sig inkluderade och sedda.

 

Anslut helst via dator, använd headset. Under passet kommer vi några gånger dela upp oss i grupper.