djvotering

Hur du deltar

Anmäl dig till Scouternas stämma

Det är helt gratis att delta. Du behöver anmäla dig om du kommer vara ombud eller deltagare på Scouternas stämma. Ska du bara delta på workshops och programpass under Demokratijamboree så behöver du inte anmäla dig.

Du hittar anmälan här >>

Anmälan är öppen till 1 november.

 

Mandatfördelning

Scouternas stämma består av ombud som företräder scoutkårer. Alla scoutkårer med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna.

Som kårens medlemsantal räknas i detta avseende det totala antalet medlemmar per den 31 december föregående verksamhetsår (2019). Scoutkårer som anslutits under året då stämman hålls har rätt att utse ett ombud oberoende av medlemsantal.

Här hittar du lista över mandatfördelningen för Scouternas stämma 2020 >>

Frågor?

Kontakta demokratijamboree@scouterna.se

 

Överlåtelse av ombudskap

Om din scoutkår inte har möjlighet att delta på Scouternas stämma kan den överlåta sitt/sina ombud till en person, en annan scoutkår, ett distrikt eller en samverkansorganisation. På så vis har ni möjlighet att påverka, även om ni inte själva har möjlighet att åka.

Att överlåta ombudskap

Det gör du genom att fylla i formuläret här nedan. Att överlåta ombudskap innebär att en person inom organisationen som inte är medlem i scoutkåren kan representera kårens röst på Scouternas stämma. Det är därför viktigt att ni förbereder er representant innan stämman så att den på bästa sätt kan göra er röst hörd.

Att representera en annan scoutkår

Att vara ombud för en annan kår innebär inte att du byter identitet. Du är fortfarande du, och medlem i din kår, distrikt eller samverkansorganisation. Att representera en annan kårs röst innebär att du röstar för den kåren, men skriver under med ditt eget namn och tillhörighet under stämman.

Kontaktpersoner i scoutkårer som överlåter ombud och som får ombud överlåtna till sig samt projektgruppen för Demokratijamboreen kommer få info om att ett eller fler ombud är överlåtna.

 

Överlåtelse av ombudskap

  • Den förening som ni valt ska representera er röst på Scouternas stämma, kan till exempel vara scoutkår, scoutdistrikt eller samverkansorganisation.