djvotering

Hur du deltar

Allt du behöver veta som ombud

Anmäl dig till Scouternas stämma

Det är helt gratis att delta. Du behöver anmäla dig om du kommer vara ombud eller deltagare på Scouternas stämma. Då kommer du kunna ta del av mötet i VoteIT. Ska du bara delta på workshops och programpass under Demokratijamboree så behöver du inte anmäla dig.

Du kan anmäla dig som ombud och deltagare ända fram tills att stämman öppnar 21 november. Du gör det genom att maila till demokratijamboree@scouterna.se.

VoteIT

Stämman äger rum helt digitalt via systemet VoteIT. Adressen till mötet i VoteIT är https://scout.voteit.se/scouternas-stamma-2020/ den går också att hitta på https://scout.voteit.se
Observera att systemet inte fungerar i Internet Explorer, använd därför en annan webbläsare såsom Microsoft Edge, Mozilla firefox eller Google Chrome.

Instruktioner för hur du använder VoteIT hittar du här >>

Ditt ombudsnummer: Du ska ha fått ett utskick den 6 november med ditt ombudsnummer. Om du inte hittar det i din inkorg sök på ”RÄTTELSE: Välkommen till Demokratijamboree!” i skräpkorgen. Annars hittar du också denna information i din anmälan på Scoutnet.

Några viktiga datum

Påverkanstorget öppnar måndagen den 9 november kl 08.00 i VoteIT. Du kan redan då börja diskutera stämmans handlingar och förslag.
Stämman öppnar lördagen den 21 november kl 10.00 med en öppningsceremoni i zoom. Länk till invigningsceremonin kommer att läggas upp här >>
Stämman avslutas söndagen den 22 november med avslutningsceremoni kl 16.00. Länk till avslutningsceremonin kommer att läggas upp här >>

Se övriga tider för när VoteIT är öppet och när du ska rösta här >>

Beredningsgrupper

Ombuden samlas i Zoom-möten i beredningsgrupper som är indelade utifrån olika områden. Beredningsgruppernas uppgift är att diskutera förslagen och att behandla de yrkanden som har kommit in. Vid beredningsgrupperna får deltagande ombud lägga nya yrkanden och även jämka mellan de yrkanden som har lämnats in. Beredningsgrupperna ska komma fram till ett huvudförslag till beslut på varje beslutsärende.

När: Lördag 28 november kl 09.00-12.00 inklusive paus.
Var: Vi skickar länk till Zoom-mötet i ett senare mail.

Ombudets roll: Aktivt medverka i diskussioner och förhandlingar i en av beredningsgrupperna. Bidra till en konstruktiv dialog och att tillsammans med övriga ombud ta fram ett huvudförslag för övriga ombud att ta ställning till.

Din beredningsgrupp: Du ska ha fått ett utskick den 6 november med den beredningsgrupp som du har blivit tilldelad. Om du inte hittar det i din inkorg sök på ”RÄTTELSE: Välkommen till Demokratijamboree!” i skräpkorgen. Annars hittar du också information i din anmälan på Scoutnet.

 

Några viktiga länkar:

 

Mandatfördelning

Scouternas stämma består av ombud som företräder scoutkårer. Alla scoutkårer med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna.

Som kårens medlemsantal räknas i detta avseende det totala antalet medlemmar per den 31 december föregående verksamhetsår (2019). Scoutkårer som anslutits under året då stämman hålls har rätt att utse ett ombud oberoende av medlemsantal.

Här hittar du lista över mandatfördelningen för Scouternas stämma 2020 >>

Frågor?

Kontakta demokratijamboree@scouterna.se

 

Överlåtelse av ombudskap

Om din scoutkår inte har möjlighet att delta på Scouternas stämma kan den överlåta sitt/sina ombud till en person, en annan scoutkår, ett distrikt eller en samverkansorganisation. På så vis har ni möjlighet att påverka, även om ni inte själva har möjlighet att åka.

Att överlåta ombudskap

Det gör du genom att fylla i formuläret här nedan. Att överlåta ombudskap innebär att en person inom organisationen som inte är medlem i scoutkåren kan representera kårens röst på Scouternas stämma. Det är därför viktigt att ni förbereder er representant innan stämman så att den på bästa sätt kan göra er röst hörd.

Att representera en annan scoutkår

Att vara ombud för en annan kår innebär inte att du byter identitet. Du är fortfarande du, och medlem i din kår, distrikt eller samverkansorganisation. Att representera en annan kårs röst innebär att du röstar för den kåren, men skriver under med ditt eget namn och tillhörighet under stämman.

Kontaktpersoner i scoutkårer som överlåter ombud och som får ombud överlåtna till sig samt projektgruppen för Demokratijamboreen kommer få info om att ett eller fler ombud är överlåtna.

 

Överlåtelse av ombudskap

  • Den förening som ni valt ska representera er röst på Scouternas stämma, kan till exempel vara scoutkår, scoutdistrikt eller samverkansorganisation.